26 24 57 37                                                           Pædagogisk konsulent                                             Søren Brogreen

Nye veje til læring og fællesskab

Inklusion handler om at alle børn og unge skal have mulighed for at udvikle sig og lære mest muligt, uanset forudsætninger.
Det kan ske gennem at have fokus på resurser og muligheder og ved at udvikle differentierede læringsmiljøer, pædagogiske og didaktiske tilgange.

Kurser og foredrag

Organisering og udvikling af resurseteam, kompetenceudvikling, inspiration og værktøjer til at fremme en inkluderende praksis

Rådgivning

Pædagogisk og didaktisk vejledning i forhold til undervisning, problematisk adfærd og samarbejde


Supervision

Fagpersonlig supervision til personale, der arbejder med børn og unge med særlige behov og udfordrende adfærd